Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

i-want-be-good
5600 2e13 500
Reposted fromiamstrong iamstrong
i-want-be-good
5768 282c
Reposted fromeryawen eryawen
i-want-be-good
5837 bd18
Reposted fromeryawen eryawen
i-want-be-good
5847 8361
Reposted fromiamstrong iamstrong
i-want-be-good
6030 166c
#gif
Reposted fromivthinker ivthinker
i-want-be-good
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viacosdziwnego cosdziwnego

March 20 2015

i-want-be-good
4239 f1cf
Reposted fromechium echium
i-want-be-good
4349 945c
Reposted fromkuczy kuczy

March 18 2015

i-want-be-good
Milczenie boli najbardziej.
— ...
Reposted fromwrzosowapanna wrzosowapanna
i-want-be-good
Największą sztuką jest ubranie naszych myśli w słowa.
— 18.03.2015
Reposted frompurblanca purblanca
i-want-be-good
6153 3a98
Reposted fromiamstrong iamstrong
i-want-be-good
Introducing : The MegaBanana for accurate measurements
Reposted fromfabs3 fabs3
i-want-be-good
6157 3140
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
i-want-be-good
6189 d85d
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
i-want-be-good
Boże, te pierwsze dni są najgorsze... Wstajesz rano i nie wiesz co ze sobą zrobić. Jedyne, czego chcesz, to się do kogoś przytulić, ale nie ma do kogo. Twój świat przestał istnieć i chociaż wiesz, że ten stan minie, zżera Cię od środka tęsknota i paniczna potrzeba... kogoś. Kogoś.
Reposted fromgod-of-mischief god-of-mischief
i-want-be-good
3078 461f
Reposted fromnieogarnietaraczej nieogarnietaraczej
i-want-be-good
3099 f93b
Reposted fromfoods foods
i-want-be-good
3202 d032
Reposted fromfoods foods
i-want-be-good
3340 149e 500
Reposted fromeilenbrat eilenbrat
i-want-be-good
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl